Daisuke to kuro no injatachi / 大佑と黒の隠者達2010

1. Honrou / 翻弄 [02.06.2010] Single — VKD-1

☆☆☆☆☆

Honrou / 翻弄 PV ↓


@темы: Japan, Daisuke to kuro no injatachi